Hulp bij artikel schrijven

De kwaliteit van Het Zeeuwse Nieuws wordt bepaald door de artikelen die gepubliceerd worden. Door u dus. Onze redactie voelt zich verantwoordelijk voor deze kwaliteitsstandaard en behoudt zich het recht voor om artikelen soms niet te plaatsen. De redactie van Het Zeeuwse Nieuws bestaat niet uit journalisten, maar uit marketing- en communicatiespecialisten die elk artikel monitoren op de meerwaarde voor de lezer. Op die manier maken we samen de best gelezen Zeeuwse online krant. Wilt u uw stuk graag geplaatst zien, maar bent u niet zeker of u aan de kwaliteit en de richtlijnen voldoet? Dan bieden we  de mogelijkheid om uw artikel te laten schrijven of redigeren door onze communicatieprofessionals.

Uw artikel laten redigeren

Weet u wat u wilt schrijven, maar bent u niet zo’n ‘schrijver’? Stel uw artikel dan zo volledig mogelijk op en vraag ons om uw artikel te redigeren. Wij zorgen er dan voor dat uw artikel voldoet aan de kwaliteitseisen en plaatsingsrichtlijnen. De kosten hiervoor bedragen € 50,-.

Stuur uw artikel met het verzoek tot redigeren naar: redactie@hetzeeuwsenieuws.nl

Uw artikel laten schrijven

Weet u waarover u wilt schrijven, maar u wilt het geheel aan een professional overlaten? Ook daar willen we u vanzelfsprekend mee helpen. Op basis van uw input of korte mondelinge toelichting, kunnen wij uw volledige artikel voor u schrijven. U bent er dan van verzekerd dat het artikel voldoet aan alle eisen die online marketing er aan stelt. U krijgt het voor plaatsing ter beoordeling voorgelegd, zodat het artikel volgens uw wensen geplaatst kan worden. De kosten hiervoor bedragen €100,-

Stuur uw verzoek tot artikel schrijven naar: redactie@hetzeeuwsenieuws.nl

Voldoet uw artikel aan de norm?

U kunt uw concept tekst ter beoordeling insturen. Onze redactie zal er dan naar kijken en contact met u opnemen om te bepalen wat het beste kan gebeuren om uw stuk aantrekkelijk te maken en inhoudelijk sterk.

Wilt u uw inzending laten checken, vul dan onderstaand formulier in en zorg dat u zo compleet mogelijk uw informatie geeft. Dat vergemakkelijkt het beoordelen.